Ulice Ochoty - Korotyńskiego

Władysław Korotyński urodził się 1866 roku w Wilnie. Zarówno jego ojciec – Wincenty, jak i dwaj bracia Władysława parali się pisarstwem i dziennikarstwem. Władysław już jako osiemnastolatek pracował w Gazecie Warszawskiej, później w Tygodniku Ilustrowanym, Kurierze Codziennym, a od 1899 roku w Kurjerze Warszawskim.

Uczestniczył w redagowaniu „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego”, w którym opisał gmachy warszawskie. Kilka dzieł Korotyńskiego znajdziemy w polskiej bibliotece internetowej.


a ulica Korotyńskiego...
- pod koniec XIX wieku wybudowano Fort Szcza-M Twierdzy Warszawa, w 1909 roku punkt obronny miał zostać zlikwidowany, czego jednak z nieznanych przyczyn nie wykonano
- ulica była wpisana w projekt Plantów na Ochocie


W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Williamie H. Lindleyu
- Stefanie Bobrowskim
- Włodzimierzu Kołosie

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki

Komentarze