Ulice Ochoty - Krzyckiego


Andrzej Krzycki wychowany został przez brata, który przejął obowiązki po przedwcześnie zmarłych rodzicach. Andrzej prawdopodobnie uczył się w krakowskiej szkole katedralnej. W 1499 roku, gdy miał siedemnaście lat, udał się z wujem biskupem do Bolonii, który zdobył tam tytuł doktora prawa. Później młody Andrzej towarzyszył swemu wujowi, gdy ten pełnił praktykę prawniczą w Kurii Papieskiej do 1501 roku. Wtedy biskup Tomicki wrócił do kraju, natomiast Krzycki został w Padwie kontynuując naukę.
Po powrocie 1504 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne lata miał podróżować z biskupem poznańskim. Najwcześniejsza twórczość – dość rubaszna – pochodzi z 1508 roku, a dotyczyła bractwa Kuspidejskiego.

W kolejnych latach brał między innymi udział w pertraktacjach z krzyżakami, był proboszczem Poznania, biskupem Płocka, później Przemyśla, Płocka, arcybiskupem gnieźnieńskim i w końcu prymasem Polski.

Twórczość Krzyckiego znajdziemy na stronach PBI: pbi.edu.pl/site.php?s=NGYyZDY0NDgwOTY4&tyt=&aut=andrzej+krzycki&x=0&y=0


Wyświetl większą mapę

a ulica Krzyckiego...
- według planów z lat '30 ubiegłego wieku od Krzyckiego miała odchodzić krótka uliczka Mekki, a zaraz obok ulica Medyny – to tutaj miał powstać meczet

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Adamie Asnyku
- Sokratesie Starynkiewiczu
- Wojciechu Oczce

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + andrzejewo.info

Komentarze