Ulice Ochoty - Mianowskiego


Józef Mianowski urodził się w 1804 roku na Podolu. Szkołę średnią ukończył w Humaniu, studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Tam prawdopodobnie poznał Adama Mickiewicz, który wedle niektórych źródeł został przyjacielem Mianowskiego do końca życia. W 1828 pozyskał tytuł doktora, został asystentem Jędrzeja Śniadeckiego w klinice chorób wewnętrznych. Znany doktor Mianowski wykładał też na Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. W 1840 został aresztowany, ale dzięki wstawiennictwu dawnych pacjentów, udało mu się uciec do Petersburga, gdzie wykładał w Katedrze Pediatrycznej na Akademii Medycznej. W 1848 został lekarzem na dworze cara Mikołaja I.
W 1860 roku przeszedł na emeryturę, w dwa lata później otrzymał propozycję objęcia rektoratu na niedawno reaktywowanym uniwersytecie w Warszawie, czyli Szkoły Głównej. Był trzecim w historii UW rektorem. Szczególnie trudnym był czas powstania styczniowego, gdy niechętny takim zrywom, Mianowski musiał bronić studentów przed aresztowaniem, a często i zsyłką. Szkoła Główna zakończyła swą działalność w 1869 roku, gdy zaborca zamienił ją na rosyjskojęzyczny uniwersytet. Mianowski wyjechał do Włoch, tam też zmarł w roku 1879.
Wychowankowie rektora utworzyli 1881 roku Kasę im. Józefa Mianowskiego, która działała bez przerwy do 1952, a później reaktywowana została 1991. Ma ona na celu wspomaganie i finansowanie badań i wydawnictw naukowych. Pierwszym zarządzającym Kasą był dr Tytus Chałubiński.


Wyświetl większą mapę

a ulica Mianowskiego...
- została wytyczona już w 1923, a pierwsze zabudowania powstały w 1924-25, kiedy powstawała Kolonia Lubeckiego
- willa pod numerem 3 i kamienica pod 15 są wpisane w rejestr zabytków Warszawy
- na tej z numerem 15 znajdziemy też tablicę Tchorka, upamiętniającą masową egzekucję dokonaną przez RONA na powstańcach w 1944 roku; kamienica ta wraz z Uniwerystecką 1 oraz Wawelską 60 tworzyła tzw. Redutę Wawelską

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Dobrym Maharadży
- Mikołaju Reyu
- Adolfie Pawińskim

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: uw.edu.pl + wiki

Komentarze