Poszukaj w sieci: bezpieczne konto bankowe

 
Spotkanie poprowadzi CEZARY DZIUŁKA, długoletni pracownik banków i instytucji finansowych, specjalista w zakresie zachowania zgodności z przepisami oraz zarządzania ryzykiem.

Najbliższa prezentacja dotyczyć będzie zagadnień związanych z:
- obsługą rachunku wspólnego (współwłaściciel a pełnomocnik)
- sytuacją środków na rachunku w przypadku zgonu właściciela rachunku
- logowania do bankowości internetowej
- funkcjonalności „polecenie zapłaty”
- produktów ubezpieczeniowych assistance.
Tematykę spotkania opracowano na podstawie pytań zadawanych przez uczestników poprzednich prezentacji poświęconych finansom.

19 lutego – czwartek
godzina 11:30-13:00

Przystanek Książka

ul. Grójecka 42 

Komentarze