Młody twórca - wycieczki w historii sztuki

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z wybranymi zjawiskami, które pojawiały się na przestrzeni historii kultury i sztuki (m.in. sztuka prehistoryczna, ceramika starożytnej Grecji, pismo obrazkowe, mity greckie, witraże w średniowiecznych kościołach, odkrycie perspektywy geometrycznej w renesansie, grafika , baśnie ludowe , twórczość wybranych artystów, wybrane kierunki sztuki nowoczesnej)

Każde zajęcia praktyczne poprzedza krótki wstęp i omówienie zagadnienia wraz z prezentacji wybranych reprodukcji dzieł sztuki (lub przeczytaniem tekstu). Zdobyta wiedza jest inspiracji do stworzenia przez dzieci własnych prac. Możliwość twórczego wykorzystania wiedzy ułatwia zapamiętanie i zrozumienie omawianego zagadnienia.

Drugim, równorzędnym celem zajęć jest rozwijanie kreatywności dzieci. Tematy prac plastycznych nawiązują do rzeczy bliskich i znajomych dzieciom, ponieważ łatwiej im się zaangażować emocjonalnie w sprawy im bliskie, niż w tematy podejmowane tradycyjnie przez sztukę „dorosłych”.

Szczegóły: magazynsztuk.pl

Komentarze