Ulice Ochoty - Supińskiego


Józef Supiński był polskim naukowcem i ekonomistą, pochodził ze Lwowa. W okresie od upadku powstania listopadowego, w którym uczestniczył, do 1844 roku przebywał we Francji. Po powrocie do Lwowa pracował jako urzędnik Kasy Oszczędności. Głosił konieczność przeprowadzenia reform w polskiej gospodarce. Bardzo poważnie traktował socjologię, uważał, że ta nauka pomoże Polsce w uzyskaniu niepodległości. Na dziełach Supińskiego kształciły się pierwsze pokolenia polskich socjologów. Pisał także wiersze, poematy i tragedie.
Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Akademii Umiejętności w Krakowie, otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego.

Pisma Józefa Supińskiego znajdziemy na: http://books.google.pl/books/about/Pisma_J%C3%B3zefa_Supi%C5%84skiego.html?id=41kVAAAAYAAJ&redir_esc=y


Wyświetl większą mapę

a ulica Supińskiego...
- wytyczona wraz z placem Narutowicza w latach dwudziestych ubiegłego wieku jako jeden z promieni (jak Filtrowa i Akademicka) przecinających półkoliste otoczenie placu (Mochnackiego, Mianowskiego)
- zamknięta dla ruchu samochodowego

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Wojciechu Oczce
- Andrzeju Krzyckim
- Stefanie Baleyu

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + pwn.pl

Komentarze