Budżet partycypacyjny na Ochocie - weryfikacja projektów

10 marca upłynął termin składania wniosków w ramach pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego.
Na Ochocie wpłynęło 165 projektów: 52 ogólnodzielnicowe, 62 dotyczące Starej Ochoty, 28 obszaru Rakowca i 23 terenu Szczęśliwic.
Ze spisem złożonych propozycji, można zapoznać się na stronie Urzędu Dzielnicy.
http://urzadochota.waw.pl/data/other/spis_projektow_budzet_partycypacyjny_20.pdf
Do 5 maja, projekty będą sprawdzane pod względem formalnym.
Na czym dokładnie polega ta weryfikacja? Na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl można przeczytać, że urzędnicy będą sprawdzać:
- czy wszystkie pola formularza zostały dobrze wypełnione,
- czy teren, na którym została zaproponowana realizacja projektu, należy do Miasta,
- czy zakres projektu mieści się w zadaniach własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom.

Jeśli po weryfikacji okaże się, że dla obszaru Starej Ochoty będzie ponad 50 projektów (a tyle maksymalnie może znaleźć się na liście poddanej pod głosowanie) między 11 a 22 maja zostanie zorganizowane spotkanie preselekcyjne, w czasie którego sami projektodawcy zdecydują, które pomysły powinny znaleźć się na ostatecznej liście.
I tu uwaga - obecność na tym spotkaniu będzie obowiązkowa dla projektodawców (lub ich pełnomocników). W wypadku nieobecności, projekt nie będzie brany pod uwagę w kolejnych etapach.
Ostateczna lista projektów zostanie udostępniona 25 maja na stronach:
twojbudzet.um.warszawa.pl
urzadochota.waw.pl
Wydruki będzie można znaleźć w ochockich kawiarniach i bibliotekach.
Między 25 maja a 18 czerwca będą organizowane spotkania, na których projektodawcy będą mogli przedstawić swoje pomysły mieszkańcom Ochoty.

W miastach, które swoją przygodę z budżetem obywatelskim rozpoczęły wcześniej niż Warszawa, jednym z popularnych sposobów promocji projektów, było zakładanie profili facebookowych informujących o danym przedsięwzięciu:
facebook.com/zbudujmydom
facebook.com/SilowniaNaRadunskiej
facebook.com/remont.dabrowszczakow
Zapewne już niebawem w sieci pojawią się strony i profile reklamujące ochockie propozycje do budżetu partycypacyjnego. Po cichu liczymy na kreatywność mieszkańców naszej dzielnicy w twórczym popularyzowaniu swoich inicjatyw :)

Po aktualne informacje na temat BP, odsyłamy na:
facebook.com/bpdoch
urzadochota.waw.pl

Komentarze