Ulice Ochoty - Mochnackiego

Maurycy Mochnacki urodził się w Bojańcu, w obwodzie lwowskim w 1803 roku, studiował prawo w Warszawie, ale na krótko przed złożeniem pracy magisterskiej za działalność w Związku Wolnych Polaków został aresztowany i zmuszony do robót publicznych w ogrodzie belwederskim. Książę Konstanty rozkazał wydalić Maurycego z uniwersytetu i zakał mu pracy w urzędach publicznych. W niewoli pod naciskiem zaborcy napisał memoriał potępiający pisma wolnościowe.
Pracował wydając Dziennik Warszawski (1825-29), pisząc i tłumacząc teksty do Izydy Polskiej. W 1927 z Ksawerym Bieńkowskim założył Gazetę Polską, a następnie Kurier Polski.
W czasie powstania listopadowego był jednym z przywódców obozu radykalnego, z początku nie przyjął patentu oficerskiego, ale jako szeregowiec wziął udział w bitwie o Olszynkę Grochowską, gdzie został ranny. Później już jako oficer brał udział w kilku bitwach. Ponownie raniono Mochnackiego pod Ostrołęką, po czym już nie był w stanie brać czynnego udziału w walkach.
Po powstaniu, na emigracji głosił demokrację, był piewcą tworzenia przez Polaków własnej literatury, którą uznał za warunek istnienia narodu.

W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej znajdziemy „Powstanie narodu polskiego, w r. 1830 i 1831. T.1


Wyświetl większą mapę

a ulica Mochnackiego...
- zabudowania akademickie po zachodniej stronie ulicy pochodzą z lat '30 ubiegłego wieku
- w kamienicy na rogu Mochnackiego i Uniwersyteckiej mieszkał i tworzył Wawrzyniec Żuławski
- Mochnacki jest jednym z pechowych patronów, którego w MSI trafił ortograficzny byk – przez jakiś czas wisiała tabliczka, ma której można było przeczytać, że miał on na imię Małrycy

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Ondraszku
- Marcinie Kromerze
- Stefanie Kazimierzu Hankiewiczu

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + gazeta.pl + „Ochotnicy na spacer” Jarosław Zieliński, Warszawa 2010

Komentarze