Ulice Ochoty - Kromera


Marcin Kromer – pochodził z mieszczańskiej rodziny z Biecza. Ukończył tam szkołę parafialną, po czym przeniósł się na studia do Krakowa, gdzie uzyskał tytuł bakalarza. Po studiach przez kilka lat pracował w kancelarii królewskiej, następnie wyjechał na studia do Włoch. Krótko po powrocie do Polski przyjął w 1542 roku święcenia kapłańskie, początkowo był posłem arcybiskupa do Rzymu, później otrzymał kanonię krakowską.
Od 1545 roku był seretarzem Zygmunta Augusta. Praca w Archiwum Koronnym skłoniła Kromera do napisania dwóch dzieł: "Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego" oraz "O pochodzeniu i czynach Polaków ksiąg trzydzieści", za co otrzymał nobilitację od króla.
W 1579 roku został biskupem warmińskim. Kromer zlecił wykonanie pierwszych map Warmii, zasłużył się te powiększeniem biblioteki biskupiej. Był jedną z czołowych postaci polskiej kontrreformacji.


Wyświetl większą mapę

a ulica Kromera...
- w kamienicy z numerem 2, na skraju przy skwerze Sue Ryder mieszkał por. Władysław Marcinkowski, ps. „Jaxa” - komendant główny Związku Jaszczurczego, utworzonego przez działaczy Grupy „Szańca”, czyli przedwojennego ONR

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Antonio Solarim
- Walentym Skorochód-Majewskim
- Ondraszku

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + gazeta.pl

Komentarze