Ulice Ochoty - Hankiewicza


Stefan Kazimierz Hankiewicz urodził się w rodzinie osiadłej na Wołyniu, źródła podają jej ormiański rodowód. Pierwszą żoną Stefana Kazimieza była córka burmistrza Starej Warszawy, drugą córka zamożnego rajcy Mikołaja Perota.
W połowie XVI w. został pisarzem dekretowym Wołynia i pisarzem kancelarii wielkiej koronnej. W 1655 roku otrzymał szlachectwo szwedzkie od króla. Był ławnikiem i rajcą, sekretarzem królewskim i metrykantem kancelarii wielkiej koronnej, pełnił też funkcję wójta Kijowa, a od 1659 roku – Warszawy.
Wraz z księdzem Madaleńskim sporządził „Ksiąg w Metrice Koronney Oboiey to iest w Wielkiey y w Małey będących”, czyli spis części zbiorów archiwum Koronnego, odzyskanego ze Szwecji. Wsławił się także udziałem w komisji, która miała rozwiązać zatarg między radą Torunia a pospólstwem. W 1673 otrzymał szlachectwo polskie.
Hankiewicz posiadał w Warszawie kamienicę przy Nowomiejskiej oraz posiadłości przy Długiej i Miodowej.


Wyświetl większą mapę

a ulica Hankiewicza...
- pod numerem 1 znajduje się budynek mieszczący obecnie Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, które zawiera już ponad 9 milionów skanów dostępnych na stronie www.nac.gov.pl/
- gmach ten wybudowany w latach 1954-56 składa się z rotundy z dziedzińcem, która zawiera biura, pracownie i czytelnie oraz bezokiennej części zawierającej magazyny

----------

W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Walentym Skorochód-Majewskim
- Ondraszku
- Marcinie Kromerze

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + gazeta.pl + „Ochotnicy na spacer” Jarosław Zieliński, Warszawa 2010

Komentarze