Ulice Ochoty - Zimorowica

Szymon Zimorowic urodził się w rodzinie Katarzyny i Stanisława Ozimków we Lwowie prawdopodobnie na początku 1609 roku. Nazwisko zmienił wraz z rodzicami i braćmi na bardziej szlachckie – Zimorowic (lub Zimorowicz). Wiemy dziś, że kształcił się rodzinnym mieście, w szkole katedralnej. Pełnił funkcję podpiska, czyli zastępcy pisarza w urzędzie ławniczym.

Od 1628 roku do końca swoich dni przebywał w Krakowie... aby wyleczyć się z kiły. Wedle źródeł wykończyła go kuracja rtęcią. Zmarł 21 czerwca 1629, pochowany został w kościele Dominikanów w Krakowie. Inskrypcję nagrobną napisał brat Szymona, Józef Brtłomiej, a głosi ona, że spoczywa tam Symeon Zimorowic, lwowianin, kwitnący łuskami muz i gracji, który talentem literackim prześcignął swe 20 lat i powrócił tam, skąd przyszedł, 21 czerwca 1629.

Pierwsze zbiory poezji Szymona wydane zostały dopiero w 1654 roku, były to „Roksolanki”, w 1663 wydane zostały „Sielanki nowe ruskie”. Później okazało się jednak, że „Sielanki...” nie mogły zostać napisane przez Szymona, ponieważ dotyczyły wydarzeń, które miały miejsce już po jego śmierci.

Tu znajdziemy teksty „Roksolanek”: http://literat.ug.edu.pl/roxolan


a ulica Zimorowica dziś...
- pod numerem 2 mieszkał Teodor Parnicki – autor powieści historycznych i historyczno-fantastycznych
- pod numerem 4 znajdziemy małą, podwieszoną na ścianie kapliczkę http://warszawa.wikia.com/wiki/Kapliczki_-_galeria?file=Zimorowiczanr_4.1.JPG
- w tej właśnie kamienicy mieszkał Jan Parandowski – tłumacz, eseista, badacz i znawca antyku, ale przede wszystkim znany nam jako autor „Mitologii”

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Gabrielu Narutowiczu
- Tadeuszu Joteyce
- Ilji Miecznikowie

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + http://literat.ug.edu.pl

Komentarze