Ulice Ochoty - Miecznikowa

 Ilja Miecznikow urodził się w Iwanicach koło Charkowa (wtedy w granicach Imperium Rosyjskiego) prawdopodobnie 16 maja 1845 roku. Prawdopodobnie, ponieważ różne źródła podają inne daty – 3, 15 lub 16 maja. Ojcem Ilji był oficerem gwardii carskiej, matka miała pochodzenie żydowskie, była córką zamożnego pisarza.

Tytuł doktora otrzymał w 1967 roku. W rok później ożenił się z Ludmiłą, ale szczęście trwało krótko - żona zmarła na gruźlicę w pięć lat po ślubie. Miecznikow wpadł w depresję, próbował popełnić samobójstwo, koił cierpienie w opium. Po pewnym czasie wrócił do równowagi psychicznej, zaś w lutym 1875 r. ożenił się ponownie, z Olgą, córką posiadacza ziemskiego.

W latach 1870-1882 był profesorem zoologii i anatomii porównawczej na uniwersytecie w Odessie. Miecznikow po latach pracy, zniechęcony atmosferą polityczną w kraju i brakiem środków na urządzenie laboratorium, wyemigrował z żoną na Sycylię. W 1883 został członkiem Petersburskiej Akademii Nauk, w trzy lata później otworzył z Nikołajem Gamalejem w Odessie Instytut Bakteriologiczny, inspirowany Instytutem Pasteura. W 1888 na zaproszenie Ludwika Pastura przeniósł się do Paryża, aby prowadzić badania w tamtejszym instytucie.

Badał procesy starzenia oraz choroby zakaźne, a także układ odpornościowy, stworzył teorię zapalenia.
I właśnie za prace nad odpornością wraz z Paulem Ehrlichem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w roku 1908.
Zmarł 16 lipca 1916 roku w Paryżu. Prochy przechowywane są w bibliotece Instytutu Pasteura.


Wyświetl większą mapę

a ulica Miecznikowa dziś...
- pod numerem 1 znajdziemy Wydział Biologii UW oraz budynek radiochemii Wydziału Chemii UW, teren Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje całą południową stronę tej ślepej, zaledwie stumetrowej uliczki
- północna strona jest granicą terenu zajmowanego przez Dowództwo Sił Powietrznych RP

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- ppłk. Mieczysławie Sokołowskim „Grzymale”
- Gabrielu Narutowiczu
- Tadeuszu Joteyce

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: nobelprize.org + biol.uw.edu.pl

Komentarze