MINIPEJZAŻE Joanny Sułek-Malinowskiej - wystawa w DK Rakowiec

Komentarze