Ochoczo Razem 2013


Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną rusza już na początku października.
Niebawem podamy więcej szczegółów, a już teraz polecamy Waszej uwadze, profil facebookowy akcji
facebook.com/pages/Ochoczo-Razem/
Komentarze