Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego

Zespół ds. Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne na temat społecznej wizji zagospodarowania Placu Narutowicza.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 czerwca 2011 r. o godzinie 17.30 w Akademiku przy Placu Narutowicza (ul. Akademicka 5).
Konsultacje rozpoczną się w momencie, kiedy jeszcze nie zostały podjęte żadne wiążące i długofalowe rozwiązania dla przyszłości Placu. Trwają dopiero przygotowania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Sama modernizacja nie nastąpi w najbliższym czasie. Jednak już teraz należy poznać potrzeby przyszłych użytkowników wobec funkcji jakie Plac ma pełnić w przyszłości.

Celem konsultacji jest określenie wytycznych do konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Placu. Wyniki konkursu będą punktem wyjścia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru.

Program spotkania www.pts.org.pl/omdo/2011/06/program-spotkania-nowy-plac-narutowicza/

źródło: www.pts.org.pl

Komentarze