Wystawa miniatur graficznych Zbigniewa Jóźwika z Lublina

Urodził się w roku 1937 w Opolu Lubelskim. Jest doktorem nauk przyrodniczych, przyrodnikiem i polarnikiem, przez wiele lat był pracownikiem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, od 2003 roku „nauczyciel akademicki w stanie twórczego spoczynku". Artysta grafik, bibliofil, kolekcjoner, właściciel bogatych zbiorów grafiki, ekslibrisów, książek. Twórca setek grafik i ilustracji zdobiących książki oraz inne druki, autor kształtu graficznego wielu książek. Wykonał blisko 800 ekslibrisów, głównie techniką linorytu. Grafiki, książki i ekslibrisy pokazywał na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, indywidualnych i zbiorowych. Ma również niemały dorobek piśmienniczy: publikacje naukowe i bibliofilskie oraz poezja, prace redakcyjne.
Członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie i Deutsche Exlibris Gesellschaft, członek honorowy Društwa Ekslibris Sloveniae. Współzałożyciel i członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Komisarz Biennale Współczesnego Ekslibrisu w Lublinie, które zainicjował w roku 1982. Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem i zarazem pieczętarz Kapituły tegoż Orderu. Był i jest członkiem wielu komisji jurorskich, konkursowych, opiniujących.

20 lutego – czwartek
godz. 17:00
Warszawska Galeria Ekslibrisu

ul. Grójecka 109 

Komentarze