Ulice Ochoty - Pawińskiego

Adolf Pawiński urodził się 7 maja 1840 roku w Zgierzu, był jednym z pięciorga dzieci Jana Pawińskiego, prowadzącego farbiarnię w tym mieście. Nie była to zamożna rodzina.
Uczył się najpierw w rodzinnym mieście, później do szkoły średniej uczęszczał w Piotrkowie Trybunalskim. Na studia wyjechał aż do Petersburga, gdzie w 1864 roku ukończył nauki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W rok później Adolf wyjechał do Berlina, gdzie studiował u historyków Rankego i Jaffego.

Do Polski wrócił Pawiński w 1868, został docentem w Szkole Głównej w Warszawie. Był sekretarzem w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Trzy lata później uzyskał stopień doktorski na Uniwersytecie Petersburskim, a po utworzeniu Uniwersytetu Carskiego w Warszawie został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Warszawie. Od 1875 już kierował Archiwum Głównym.

Wiele prac Pawińskiego znajdziemy na archive.org 


Wyświetl większą mapę

a ulica Pawińskiego dziś...

- pod numerem 5a jest Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, to tam znajduje się Nostromo – najpotężniejszy komputer w Polsce
- ulica ta nosi imię Adolfa Pawińskiego od 1960 roku

----------
W cyklu Ulice Ochoty ostatnio pisaliśmy o:
- Bohdanie Pniewskim 
- Dobrym Maharadży
- Mikołaju Reyu

Wszystkich opisanych patronów znajdziecie tu:
http://ochotanawolnyczas.blogspot.com/search?q=ulice+ochoty

źródło: wiki + cms.miasto.zgierz.pl

Komentarze